Litter TMiot T


LITTER T – POJAWIŁ SIĘ NA ŚWIECIE: 8.01.2010


– see litter T’s gallery

First puppies have left their home!
A grey pup, Thoruk, found an owner in Kraków, and a white bitch, Telma, chose the beautiful area of The Kraków-Częstochowa Upland and lives near Częstochowa.

On January 8, 2010, a litter of puppies(SOUTH RUSSIAN SHEPHERD DOG – YUZHAK) was born as a result of the mating of our champion bitch, Fela Rajton-Bost, and a Czech dog coming from Ukraine, MUSKAT Lyutiy, who is a Polish, Czech, Slovak and Austrian Champion, as well as the current World Vice Champion. The dam and the sire are characterized by excellent exterior, have no dysplasia, are very balanced and typical for the breed.

Fela

Muskat – Muskat’s pedigree

Their offspring
Puppies were born:
gray dog and white female.


LITTER M – POJAWIŁ SIĘ NA ŚWIECIE: 8.02.2012 – read more


– see litter M’s gallery


LITTER Z – POJAWIŁ SIĘ NA ŚWIECIE: 1.01.2011 – read more


– see litter Z’s gallery


LITTER V – POJAWIŁ SIĘ NA ŚWIECIE: 24.12.2010 – read more

see litter V’s gallery see litter V’s gallery – part 2

MIOT T – POJAWIŁ SIĘ NA ŚWIECIE: 8.01.2010


– zobacz galerię miotu T

Pierwsze szczeniaki opuściły swój rodzinny dom!
Szary piesek Thoruk zamieszkał w Krakowie u Pana Artura, natomiast biała suczka Telma wybrała piękne rejony Jury Krakowsko-Częstochowskiej i znajduje się pod Częstochową u Pana Grzegorza.

8.01.2010 urodziły się szczeniaki rasy OWCZAREK POŁUDNIOWOROSYJSKI – JUŻAK, ze skojarzenia naszej suki,
medalistki, Feli Rajton-Bost i czeskiego psa pochodzącego z Ukrainy MUSKATA Lyutiy,
który jest championem Polski, Czech, Słowacji i Austrii oraz aktualnym v-ce championem świata.
Matka i ojciec wzorowi eksterierowo, wolni od dysplazji, bardzo zrównoważeni i typowi dla rasy.

Fela
Muskat – rodowód Muskata
ich potomstwo Urodziły się dwa szczeniaki:
szary pies i biała suczka.

 

MIOT M – POJAWIŁ SIĘ NA ŚWIECIE: 8.02.2012 – rozwiń


– zobacz galerię miotu M


MIOT Z – POJAWIŁ SIĘ NA ŚWIECIE: 1.01.2011 – rozwiń


– zobacz galerię miotu Z


MIOT V – POJAWIŁ SIĘ NA ŚWIECIE: 24.12.2010 – rozwiń

zobacz galerię miotu V zobacz galerię miotu V – cz.2

Dodaj komentarz