Breed descriptionOpis rasy

SOUTH RUSSIAN SHEPHERD DOG – YUZHAK:(the standard)

The South Russian Shepherd Dog is a dog of robust constitution, of above the average height; fierce and mistrustful of strangers, not very demanding, adapts easily to diverse climatic conditions.

GENERAL APPEARANCE: robust, lean, with massive bone structure, strongly developed musculature.

PROPORTIONS: index of bone structure (wrist size/height at the withers x 100): dogs 17-19, bitches 16-17

HEIGHT: dogs – a minimum of 65 cm, bitches – a minimum of 62 cm at the withers

HEAD: elongated shape, moderately broad, the occipital crest and the zygomatic arches are strongly pronounced. The stop is barely visible. The nose is big and black. Ears: relatively small, hanging, of triangular shape. Eyes: oval, wide set, tight eyelids. Teeth: white, set regularly, scissor bite. Big teeth.

NECK: lean, muscular, of moderate length, set high

CHEST: reasonably broad, deep, slightly flattened

WITHERS: not too high.

BACK: strong and straight

BELLY: moderately tucked up

LOIN: short, broad, slightly protruded

TAIL: reaches to hock joint, low set, the tip slightly rounded. In action it should not be rolled up above the back

COAT: 10 – 15 cm long, thick, dense, slightly wavy, with a well developed undercoat. Hair of equal length on head, chest, legs and tail.

COLOUR: most often white, but also with yellow, straw-coloured or grey shades/light patches, grey.
IRISH WOLFHOUND:(the standard)

The Irish Wolfhound is a dog from the sighthound family, characterized by great size and elegant movements. It is very gentle in disposition, sensitive and friendly towards people. Irish Wolfhounds require a lot of care, a lot of space and, first of all, a lot of exercise. They like running and, like all hounds, can reach high speeds.
GENERAL APPEARANCE: a long dog of noble posture, with strong, heavy bones, well muscled, with strong loins and hindquarters, strong teeth and jaw
HEIGHT: bitches – a minimum of 71 cm, dogs – a minimum of 79 cm; however, it isn’t uncommon for bitches to be 80-86 cm high, whereas dogs can reach the height of 90-94 cm. It is often said that every breeder dreams of having a dog that would be more than 1 metre high.
HEAD: should be carried high, long and flat but at the same time not too broad
NECK: long and well arched, strong
CHEST: very deep but moderately broad
BACK: long, pliable, flexible
BELLY: well tucked up
LOIN: well-arched, but the height in this area should not be greater than the height at the withers
TAIL: low set, long and of moderate thickness, slightly curved
COAT: should be rough and hard, longer under jaw and over eyes
COLOUR: gray, black, white, red, wheat-coloured, sand-coloured and striped

OWCZAREK POŁUDNIOWO ROSYJSKI-JUŻAK:(wzorzec)

Owczarek południoworosyjski jest psem mocnej budowy, wzrostu powyżej średniego,groźny i nieufny wobec obcych, mało wymagający, adaptuje się łatwo w różnych warunkach klimatycznych.

WYGLĄD OGÓLNY: pies silny, suchej konstrukcji, grubokościsty, mocno umięśniony.

PROPORCJE: indeks kostny (obwód nadgarstka/wysokość w kłębie x 100): psy 17-19, suki 16-17

WZROST: min. psa 65 cm, suki 62 cm w kłębie

GŁOWA: wydłużona, średniej szerokości, guz potyliczny i łuki jarzmowe silnie zaznaczone. Stop łagodny. Trufla nosowa duża i czarna. Uszy: dość małe, opadające, w kształcie trójkąta. Oczy: owalne, szeroko rozstawione, powieki dobrze przylegające. Uzębienie: białe, równomiernie rozmieszczone, o zgryzie nożycowym. Zęby duże.

SZYJA:sucha, muskularna, średniej długości, wysoko osadzona.

KLATKA PIERSIOWA: umiarkowanie szeroka, głęboka, lekko spłaszczona.

KŁĄB: niezbyt wysoki.

GRZBIET:mocny i prosty

BRZUCH: trochę podkasany

PARTIA LĘDŹWIOWA: krótka, szeroka, lekko uwypuklona

OGON: sięga stawu skokowego, nisko osadzony, zakończenie lekko zaokrąglone. W ruchu nie powinien być zawinięty nad grzbietem

SZATA: długości 10-15 cm, gęsta, gruba, lekko falująca, z obfitym podszerstkiem. Włos jest równej długości na głowie i kończynach, klatce piersiowej i ogonie.

UMASZCZENIE: najczęściej białe, ale także z żółtymi, słomkowymi i szarymi nalotami lub rozmytymi łatami, szare.

CHART IRLANDZKI-WILCZARZ:(wzorzec)

Wilczarz irlandzki jest psem z rodziny chartów, wyróżnia go wysoki wzrost i wielka elegancja ruchów. Są to psy bardzo łagodne, wrażliwe i przyjaźnie ustosunkowane do ludzi. Wymagają dużej troskliwości ze strony właściciela i zapewnienia im dużej przestrzeni, a przede wszystkim niezbędnej dawki ruchu. Psy tej rasy lubią biegać i jak wszystkie charty potrafią rozwijać duże prędkości.

WYGLĄD OGÓLNY: pies długi o szlachetnych liniach i mocnym, masywnym kośćcu, dobrze umięśniony, z silnymi lędźwiami i mocnymi kończynami tylnymi, mocne zęby i szczęka

WZROST: minimalny wzrost dla suk – 71cm, a dla psów – 79cm, ale obecnie często spotyka się suki o wzroście między 80 a 86cm, natomiast psy mogą osiągać rozmiary między 90 a 94cm. Mówi się, że marzeniem każdego hodowcy jest pies, które wzrost przekracza 1 metr.

GŁOWA: powinna być noszona wysoko, długa i płaska, a zarazem wąska

SZYJA: długa i dobrze wysklepiona o mocnej budowie

KLATKA PIERSIOWA: bardzo głęboka, ale umiarkowanie szeroka

GRZBIET: długi, giętki i elastyczny

BRZUCH: dobrze podkasany

PARTIA LĘDŹWIOWA: dobrze wysklepione, ale wzniesienie w tej okolicy nie może być wyższe niż wysokość w kłębie

OGON: nisko osadzony, długi i niezbyt gruby, wygina się w lekki łuk

SZATA: powinna być szorstka i twarda, dłuższa na dolnej szczęce i nad oczami

UMASZCZENIE: spotyka się osobniki szare, czarne, białe , rude, pszeniczne i piaskowe oraz pręgowane

 

Dodaj komentarz