Tullamore cup

For this year’s Tullamore cup have been inscribed 73 Irish Wolfhounds. The judge was Ms. Pernilla Monberg from Denmark, breeding Wolfhouse. The whole event consisted of two main contests. One of them was a show of dogs divided into classes, which was similar to a regular dog show. Each dog was very precisely looked up and down by the judge, estimated and described. The following day there was a coursing. Finally the results of the two competitions were summed up and the winner of the whole Tullamore cup contests was announced.

In Tullamore cup apart from Varna from Poland participated the following Irish Wolfhounds:

Vika Szare Stado i Volver van Dogh Szare Stado(Varna’s sister and brother), Knallasen`s Couperin ( Connor) – our puppies’ father and Sagittarius Immelmann (Gines).

The first one from our Polish team, in a junior class, was presented Volver and was placed first. Here, along with his owner, they are collecting their prizes. Volver’s description:

” lovely type, and substance for his age, as far as I could see good bite, correct ear most of the time, shoulder placement good but slightly strait at the moment, it will settle, good depth of chest, long in loin, well angulated rear, needs some ring training”

Then, in the champion class appeared Connor and won beating two so far winners of Tullamore cup. His description: „large, impressive male, well together for his size, masculine head, a bit broad in scull, correct bite, bit lazy ears, long strong neck, excellent front and fore chest, well boned limbs, good depth of chest, strong topline, just a bit long in loin, good underline, sufficiently angulated rear, movement correct „.

The picture shows Connor at the winner place

Gines, in the veteran’s class, received a perfect description and the judge was impressed by his perfect condition considering his age:

„well preserved seven year old male, who shows very few sighs of aging, lovely head and expression, kind eye, generous ears, correct bite, long strong neck, correct shoulder assembly, plenty of forechest, upper arm could slightly longer, a bit straight in pasterns, feet could be better, strong topline, correct length of loin, angulated rear, moves well with plenty of energy ”

Finally the time for the bitches arrived. Varna and Vika were shown in the puppies’ class. Both sisters gave a very good performance. Varna won and definitely was appreciated by the judge. The picture presents Varna and Vika during the evaluation. Varna’s description:

„beautiful young bitch, in excellent condition, lovely feminine head, dark eyes, excellent bite, lovely clean teeth, good length of neck, well placed shoulder, straight and short upper arm, good bone, good tight feet, strong topline, excellent rear, true mover but a slightly close behind, well presented”

And Vika’s descrition:  „appealing youngster, with a sweet expression, dark eye, correct mouth, neat ears, medium length neck, well placed shoulder, straight up arm, straight pasterns, good depth of chest for the age, long in loin, sufficient rear angulation, shown in lean but good conditions, very well muscled, moves well”

A beautiful male dog Alf Avijan was awarded BIS and our Varna Szare Stado was placed second – res. BIS. Then additional competitions took place. Varna was considered to be the most elegant fawn dog of the whole exhibition and won the comparison for the best built rear part of the body. Connor won the competition for the best breeding dog with his breed. He was presented along with his puppies – Volver, Varna and Vika. There was also his another puppy – older than our ones and coming from a different litter – Express Yourself Really Irish. The picture presents BIS Alf and res.BIS Varna with the judge Ms. Pernilla Monberg. The following day there was a coursing. Varna made a pair with Vika and they ran very well, especially Vika which had never run after the bait before. Also Volver, who ran alone, gave a very good performance. At the end of the day, after having summed up all results the winner of the whole Tullamore cup was announced. The winner of the Tullamore Cup 2011 was the above-mentioned Express Yourself Really Irish and our Varna was awarded the second prize! I will remember this competition for a long time. I was very proud of Varna, Vika, Volver and Connor who showed how valuable and perfect breeding dog he was. Our Polish team presented itself really well and we were truly satisfied that our dogs were appreciated by such an experienced breeder. I hope to meet her during the coming Tullamore cup next year. I would like to take part in this competition once again very much as it is a wonderful event organized perfectly well by Ms. Edita Bersova!

Na tegoroczny Tullamore cup zgłoszone były 73 wilczarze. Sędziowała p. Pernilla Monberg z Danii, hodowla Wolfhouse. Cała impreza składała się z dwóch głównych konkursów. Jednym  była wystawa psów podzielonych na klasy, podobnie jak to się odbywa na każdej wystawie psów rasowych. Każdy pies został bardzo dokładnie obejrzany przez sędzinę, oceniony i opisany. Drugiego dnia odbył się coursing. Następnie podsumowano wyniku z obu konkurencji i ogłoszono zwycięzcę całej Tullamorki.

Oprócz Varny na Tullamorkę przyjechały z Polski jeszcze :

Vika Szare Stado i Volver van Dogh Szare Stado, rodzeństwo Varny, Oraz Knallasen`s Couperin ( Connor) ojciec naszych szczeniat i jego przyjaciel Sagittarius Immelmann (Gines).

Jako pierwszy z naszej Polskiej ekipy pokazał się w klasie szczeniąt Volver i zdobył I miejsce. Tu ze swoją Panią odbiera nagrody. Opis Volvera:

” lovely type, and substance for his age, as far as I could see good bite, correct ear most of the time, shoulder placement good but slightly strait at the moment, it will settle, good depth of chest, long in loin, well angulated rear, needs some ring training”

Następnie w klasie championów pokazał się Connor i wygrał z dwoma dotychczasowymi zwycięzcami Tullamorki. Jego opis: „large, impressive male, well together for his size, masculine head, a bit broad in scull, correct bite, bit lazy ears, long strong neck, excellent front and fore chest, well boned limbs, good depth of chest, strong topline, just a bit long in loin, good underline, sufficiently angulated rear, movement correct „.

Na zdjęciu Connor na miejscu zwycięzcy.

Gines w klasie weteranów dostał piękny opis, a sedzina była pod wrażeniem jego doskonałej kondycji jak na ten wiek:

„well preserved seven year old male, who shows very few sighs of aging, lovely head and expression, kind eye, generous ears, correct bite, long strong neck, correct shoulder assembly, plenty of forechest, upper arm could slightly longer, a bit straight in pasterns, feet could be better, strong topline, correct length of loin, angulated rear, moves well with plenty of energy ”

Wreszcie przyszedł czas na suki. W klasie szczeniąt wystartowały Varna i Vika. Obie siostry świetnie się pokazały. WygrałaVarna i zdecydowanie spodobała się sędzinie.  Na zdjęciu Varna i Vika w czasie oceny. Opis Varny:

„beautiful young bitch, in excellent condition, lovely feminine head, dark eyes, excellent bite, lovely clean teeth, good length of neck, well placed shoulder, straight and short upper arm, good bone, good tight feet, strong topline, excellent rear, true mover but a slightly close behind, well presented”

I opis Viki:  „appealing youngster, with a sweet expression, dark eye, correct mouth, neat ears, medium length neck, well placed shoulder, straight up arm, straight pasterns, good depth of chest for the age, long in loin, sufficient rear angulation, shown in lean but good conditions, very well muscled, moves well”

BIS zdobył piękny pies Alf Avijan a nasza Varna Szare Stado zajęła drugie miejsce – res. BIS. Następnie odbyły się konkurencje dodatkowe. Varna została najbardziej eleganckim płowym psem wystawy i wygrała porównanie na najlepiej zbudowaną tylną partię ciała.W konkurencji o wybór najlepszego reproduktora wraz z jego potomstwem wygrał Connor, a wraz z nim prezentowały się jego dzieci: Volver, Varna, Vika i syn z innego miotu starszy od naszych szczeniat Express Yourself Really Irish. Na zdjęciu BIS Alf i res.BIS Varna z sędziną p. Pernilla Monberg. Następnego dnia odbył się coursing. Varna pobiegła w parze z Viką i wypadły na prawdę świetnie, zwłaszcza Vika, zważywszy, że nigdy wczesniej nie biegały za wabikiem. Bardzo udany start zaliczył też Volver, który pobiegł sam. Na zakończenie dnia po podsumowaniu wszystkich punktów ogłoszono ostateczne wyniki rywalizacji z całej Tullamorki. Absolutnym Zwycięzcą Tullamore cup 2011 został wspomniany Express Yourself Really Irish a Varna zajęła drugie miejsce!!! Jeszcze długo będę wspominać ten wyjazd. Byłam bardzo dumna z Varny , Viki, Volvera i Connora, który pokazał jak wartościowym jest psem i jak wyśmienitym reproduktorem.  Nasza Polska ekipa pokazał się na prawdę z bardzo dobrej strony. Bardzo cieszyło nas, że zalety naszych psów doceniła tak uznana hodowczyni. Mam nadzieje, że spotkamy sie na następnej Tullamorce, za rok! Bardzo bym chciała,bo to wspaniała impreza, za której zorganizowanie ogromne brawa należą się Edicie Bersovej!